Crew | Restaurante Pepe Vieira | «A última cociña do mundo»
team-member-img

Pepe Vieira

Born in Vigo in 1973. In 2002, Pepe Vieira receives the Best Galician Cook Award and in 2004 he joined the team of kitchen teachers at the Centro Superior de Hostelería de Galicia (Higher School for Restaurant Bussines), position he has been in for several years. He is also the founder of the Nove Group, created to spread the culinary culture of Galicia and enhance visibility to haute cuisine.
With a background acquired in numerous cuisines of the world, Pepe Vieira’s cook is a risky bet for authenticity.
The Pepe Vieira Restaurant has a Michelin green star and two Michelin stars.

 

Ability to process your memory and your memories, the perception of what surrounds you and the talent to establish relationships between different experiences, influences and situations. That and the process of your emotions and feelings will make your cuisine unique and non-transferrable.

team-member-img

Óscar Abal

Executive chef
team-member-img

Dácil Ramallo

Chef
team-member-img

Ana Peixoto

Pastry
team-member-img

Débora Lois

Kitchen
team-member-img

Brais Dominguez

Kitchen
team-member-img

Erick Zapata

Kitchen
team-member-img

Adriana Fernandez

Room manager
team-member-img

Diana Peixoto

Sumiller
team-member-img

Julieta Armua

Room
team-member-img

Gabriela Arias

Room
team-member-img

Carlos Perez

CFO
team-member-img

Miriam Filgueiras

Administration department
team-member-img

Hector García

Manager hotel Pepe Vieira - Pazo Da Buzaca
team-member-img

Cristina Posse

Grower
team-member-img

María García

Cleaning
team-member-img

David Calviño

Events chef
team-member-img

Laura Crespo

Events manager

Do you want to join the crew?

Pepe Vieira, Sl, foi beneficiaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional cuxo obxectivo é mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e das comunicacións e o acceso ás mesmas, e grazas ao que puido mellorar a súa xestión empresarial, a través da implantación dun ERP. Esta acción tivo lugar durante a anualidade 2020. Para iso, contou co apoio do Programa de Competitividade Turística da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa.

Pepe Vieira, SL, ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas, y gracias al que ha podido mejorar su gestión empresarial, a través de la implantación de un ERP. Esta acción ha tenido lugar durante la anualidad 2020. Para ello, ha contado con el apoyo del Programa de Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa

Pepe Vieira, SL, has been a beneficiary of the European Regional Development Fund whose objective is to improve the use and quality of information and communication technologies and access to them, and thanks to which he has been able to improve his business management , through the implementation of an ERP. This action has taken place during the 2020 year. For this, it has had the support of Programa de Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa