Eventos de empresa | Restaurante Pepe Vieira | «A última cociña do mundo»

A experiencia e o coñecemento adquiridos tralos anos de cociña, investigación, incorporación de descubrimentos e a constante curiosidade, levounos a diferenciar a nosa oferta gastronómica de cara á celebración de eventos, congresos, comidas e ceas de incentivos para empleados, comités directivos e celebraciones de todo tipo. Deste xeito o restaurante dispón dunha variada selección de alternativas culinarias orientadas a satisfacer a todo tipo de públicos, permitindo unha personalización ad-hoc tanto para cada cliente como para cada comensal. Gastronomía, arte, interiorismo, cultura, arquitectura e atención ao detalle unifícanse para conseguirmos como resultado unha celebración especial, diferente e única.

Consulta o dossier con toda a información. Para calquera consulta, ponte en contacto aquí.

Organizamos o teu evento profesional en calquera espazo. Desprazamos a nosa cociña e o noso servizo para que poidas gozar de Pepe Vieira onde imaxines

Para calquera consulta, ponte en contacto aquí.

Pepe Vieira, Sl, foi beneficiaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional cuxo obxectivo é mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e das comunicacións e o acceso ás mesmas, e grazas ao que puido mellorar a súa xestión empresarial, a través da implantación dun ERP. Esta acción tivo lugar durante a anualidade 2020. Para iso, contou co apoio do Programa de Competitividade Turística da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa.

Pepe Vieira, SL, ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas, y gracias al que ha podido mejorar su gestión empresarial, a través de la implantación de un ERP. Esta acción ha tenido lugar durante la anualidad 2020. Para ello, ha contado con el apoyo del Programa de Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa

Pepe Vieira, SL, has been a beneficiary of the European Regional Development Fund whose objective is to improve the use and quality of information and communication technologies and access to them, and thanks to which he has been able to improve his business management , through the implementation of an ERP. This action has taken place during the 2020 year. For this, it has had the support of Programa de Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa