Restaurante Pepe Vieira | «A última cociña do mundo» | Restaurante Pepe Vieira | «A última cociña do mundo»
Descubre nuestro hotel paisaje

Llegar hasta «A última cociña do mundo» no ha sido fácil, pero el verdadero viaje está a punto de comenzar.

Nuestros menús «Romasanta», «O Señor de Andrade» y «A Santa Elección» te embarcarán en un viaje gastronómico a través de la historia y la mitología de Galicia con una visión vanguardista.

Nuestro restaurante está situado en un lugar estratégico de Galicia, con vistas a las Rías Baixas. Un espacio mágico para vivir una experiencia gastronómica diferente.

DESCUBRE NUESTRO HOTEL PAISAJE

Pepe Vieira, Sl, foi beneficiaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional cuxo obxectivo é mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e das comunicacións e o acceso ás mesmas, e grazas ao que puido mellorar a súa xestión empresarial, a través da implantación dun ERP. Esta acción tivo lugar durante a anualidade 2020. Para iso, contou co apoio do Programa de Competitividade Turística da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa.

Pepe Vieira, SL, ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas, y gracias al que ha podido mejorar su gestión empresarial, a través de la implantación de un ERP. Esta acción ha tenido lugar durante la anualidad 2020. Para ello, ha contado con el apoyo del Programa de Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa

Pepe Vieira, SL, has been a beneficiary of the European Regional Development Fund whose objective is to improve the use and quality of information and communication technologies and access to them, and thanks to which he has been able to improve his business management , through the implementation of an ERP. This action has taken place during the 2020 year. For this, it has had the support of Programa de Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa