Hotel | Restaurante Pepe Vieira | «A última cociña do mundo»

Take advantage of the unique opportunity to complement your gastronomic experience with a stay right in the heart of nature, in a fully-integrated and unique space just a few steps from our restaurant.

Complete the following form and we will get in touch with all the information.

Take advantage of the unique opportunity to complement your gastronomic experience with a stay right in the heart of nature, in a fully-integrated and unique space just a few steps from our restaurant.

Complete the following form and we will get in touch with all the information.

“Everything revolves around nature and gastronomy. I see these as the two cornerstones. This idea is the climax of the project I thought of initially. It’s the final touch to a gastronomic experience

Pepe Vieira, reinforcing the concept for which he was awarded the Michelin Green Star.

    * Obligatory field.

    Pepe Vieira, Sl, foi beneficiaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional cuxo obxectivo é mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e das comunicacións e o acceso ás mesmas, e grazas ao que puido mellorar a súa xestión empresarial, a través da implantación dun ERP. Esta acción tivo lugar durante a anualidade 2020. Para iso, contou co apoio do Programa de Competitividade Turística da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa.

    Pepe Vieira, SL, ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas, y gracias al que ha podido mejorar su gestión empresarial, a través de la implantación de un ERP. Esta acción ha tenido lugar durante la anualidad 2020. Para ello, ha contado con el apoyo del Programa de Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa

    Pepe Vieira, SL, has been a beneficiary of the European Regional Development Fund whose objective is to improve the use and quality of information and communication technologies and access to them, and thanks to which he has been able to improve his business management , through the implementation of an ERP. This action has taken place during the 2020 year. For this, it has had the support of Programa de Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa