Equipo | Restaurante Pepe Vieira | «A última cociña do mundo»
team-member-img

Pepe Vieira

Nacido en Vigo en 1973. En 2002, Pepe Vieira recibe el Premio ao Mellor cociñeiro Galego y en 2004 entra a formar parte del equipo de maestros de cocina del Centro Superior de Hostelaría de Galicia, actividad que desarrolla varios años. Es, además, fundador del Grupo Nove, creado para difundir la cultura gastronómica de Galicia y dar visibilidad a la cocina de autor.
Con un bagaje adquirido en diversas cocinas del mundo, la cocina de Pepe Vieira constituye una arriesgada búsqueda de la autenticidad.
El Restaurante Pepe Vieira cuenta con la Estrella Michelin desde 2008.

 

La capacidad para procesar tu memoria y tus recuerdos, la percepción de lo que te rodea y el talento para establecer relaciones entre distintas vivencias, influencias y situaciones. Eso y el tratamiento de tus emociones y sentimientos convertirán tu cocina en única e intransferible.

team-member-img

Óscar Abal

Cocina
team-member-img

Álvaro González

Sala
team-member-img

Dácil

Cocina
team-member-img

Aura María Henao

Pastelería
team-member-img

Martín Yovanetti

Cocina
team-member-img

Cocina
team-member-img

Cocina
team-member-img

Pastelería
team-member-img

Pastelería
team-member-img

Sala
team-member-img

Cocina
team-member-img

Sala
team-member-img

Cocina
team-member-img

Sala
team-member-img

Laura Crespo

Project Manager
team-member-img

Sara López

Fotógrafa
team-member-img

Gabriela

team-member-img

José Cores

team-member-img

Fran

team-member-img

Carlos Cores

team-member-img

Antonio

team-member-img

Manu

¿Quieres colaborar con nosotros?

Pepe Vieira, Sl, foi beneficiaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional cuxo obxectivo é mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e das comunicacións e o acceso ás mesmas, e grazas ao que puido mellorar a súa xestión empresarial, a través da implantación dun ERP. Esta acción tivo lugar durante a anualidade 2020. Para iso, contou co apoio do Programa de Competitividade Turística da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa.

Pepe Vieira, SL, ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas, y gracias al que ha podido mejorar su gestión empresarial, a través de la implantación de un ERP. Esta acción ha tenido lugar durante la anualidad 2020. Para ello, ha contado con el apoyo del Programa de Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa

Pepe Vieira, SL, has been a beneficiary of the European Regional Development Fund whose objective is to improve the use and quality of information and communication technologies and access to them, and thanks to which he has been able to improve his business management , through the implementation of an ERP. This action has taken place during the 2020 year. For this, it has had the support of Programa de Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa