Horta | Restaurante Pepe Vieira | «A última cociña do mundo»

Na horta ecolóxica creada no 2008 pódese atopar o segredo aromático e de cor de moitos dos pratos: pétalos, talos, raíces e follas que ancoran a cociña de Pepe Vieira no seu territorio e lle dan ese sentido ancestral e profundo de quen funde as súas raíces na súa terra.

E así como o de sempre pasa a ser o máis actual, dende o sinxelo ata un proceso creativo de principio a fin, dende a materia prima recollida no que se denomina km. 0 na nosa horta, a un paseo a tan só 100 metros do Hotel (Restaurante).

O proceso aquí tamén é 360º, sempre hai un motivo para dar cada paso, converter o que se presupón como un desperdicio, en fertilizantes que fagan medrar froitos que se recollen estacionalmente, e que coida a diario a nosa horticultora Cristina.

Pepe Vieira, Sl, foi beneficiaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional cuxo obxectivo é mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e das comunicacións e o acceso ás mesmas, e grazas ao que puido mellorar a súa xestión empresarial, a través da implantación dun ERP. Esta acción tivo lugar durante a anualidade 2020. Para iso, contou co apoio do Programa de Competitividade Turística da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa.

Pepe Vieira, SL, ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas, y gracias al que ha podido mejorar su gestión empresarial, a través de la implantación de un ERP. Esta acción ha tenido lugar durante la anualidad 2020. Para ello, ha contado con el apoyo del Programa de Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa

Pepe Vieira, SL, has been a beneficiary of the European Regional Development Fund whose objective is to improve the use and quality of information and communication technologies and access to them, and thanks to which he has been able to improve his business management , through the implementation of an ERP. This action has taken place during the 2020 year. For this, it has had the support of Programa de Competitividad Turística de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa